Last update: 2017-05-22

2017-05-12 / Bratislava : Kusy mäsa z hydiny kura domáca (Gallus domesticus), chladené. Kusy sú nevykostené prsia s časťami krídel a s kožou. Dodávajú sa v jumbo boxoch s hmotnosťou 300 kg.

2017-05-10 / Bratislav : Kombinovaný test na diagnostiku vírusovej imunodeficiencie mačiek (FIV) a mačacieho leukemického vírusu (FeLV). Tovar sa dodáva vo forme súpravy na predaj v malom, ktorá obsahuje nasledujúce komponenty: 10 x vrecko s obsahom jednej kazety, pipety a vysúšadla, 10 x tuba tlmivého roztoku...

2017-04-12 / Bratislava : Vodný roztok zmesi látok s prevahou anorganických zlúčenín. Používa sa v baníctve ako prostriedok na likvidáciu endogénnych a exogénnych požiarov v podmienkach ťažby, prepravy a skladovania rúbaniny. Tovar je vo forme kvapaliny žltkastej farby s jemným chemickým zápachom.

2017-04-12 / Bratislava : Vodný roztok zmesi látok s prevahou anorganických zlúčenín. Používa sa v baníctve ako prostriedok na zvlhčovanie uhoľných a kamenných prachov v podmienkach ťažby, prepravy a skladovania rúbaniny. Špecifikované konečné použitie: obmedzovanie samovznietenia a eleminácia podmienok...

2017-04-10 / Bratislava : Odpady z ostatných plastov, nepravidelné fragmenty rôznej veľkosti. Zmes rôznofarebných frakčne upravených plastov, získava sa rozdrvením plastov rôzneho typu (napr. LDPE, HDPE, PET, PA, PP jednotlivo alebo v kombinácii), ktoré pochádzajú z triedeného zberu spotrebiteľských obalov...

2017-04-10 / Bratislava : Odpad z dreva neaglomerovaný, nepravidelné fragmenty rôznej veľkosti. Zmes frakčne upravených odpadov z dreva, získava sa rozdrvením výrobkov z dreva, napr. opotrebované drevené palety a drevený nábytok, rôzne odrezky ako technologický odpad z výroby nábytku alebo stolárskej výroby...