Last update: 2017-03-28

2017-03-23 / Bratislava : MILBEMYCIN OXIME (CAS 129496-10-2) je biely alebo mierne nažltlý prášok. Patrí do skupiny makrolidov, predstavuje zmes dvoch chemicky definovaných organických zlúčenín milbemycin A3 a milbemycin A4 v určitom pomere, ktorých základná chemická štruktúra je tvorená 16-členným heterocyklickým...

2017-03-22 / Bratislava : Extrakt zo sušených jabĺk obsahujúci polyfenoly, získaný vodno-etanolovou extrakciou zo sušených plodov rastliny Malus pumila. Extrakt je štandardizovaný a sterilizovaný. Tovar je vo forme oranžovo-hnedého až svetlo-hnedého prášku. Používa sa ako súčasť regeneračných pleťových...

2017-03-17 / Bratislava : Zmes viacerých typov strednoreťazcových chlórparafínov s rôznym počtom atómov uhlíka a chlóru. Priemerný počet atómov uhlíka je C15 a obsah viazaného chlóru je 52 %. Tovar je vo forme viskóznej priesvitnej kvapaliny s tmavožltou farbou a charakteristickým zápachom. ...

2017-03-16 / Bratislava : Celkom dohotovený výrobok tzv. gasket (tesnenie), ktorý zostáva zapracovaný v hotovom výrobku (TV/Monitor), slúži na vodivé prepojenie kovových častí televízneho prijímača za účelom odvedenia - odstránenia prebytočného elektromagnetického žiarenia. Gasket sa skladá z polyuretánovej...