Claus. Je vyrobená zo 100 % polyesteru.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA XII OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV.

6500000000 80 POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI.

6505000000 80 Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipky, plsti alebo ostatnej textílie, v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akéhokoľvek materiálu, tiež podšívané alebo zdobené.

6505009000 80 Ostatné.
6505009090 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Znenie poznámky 14 ku Triede XI. Znenie položky harmonizovaného systému s číselným označením 6505, znenie podpoložky harmonizovaného systému s číselným označením 6505 00, znenie podpoložky kombinovanej nomenklatúry s číselným označením 6505 00 90, znenie podpoložky TARIC s číselným označením 6505 00 90 90. Znenie Vysvetliviek ku kombinovanej nomenklatúre k položke s číselným označením 9505.
Značka ZIN:
SK48330/11/5219/342-3.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2018-01-01.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it

 

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI;