STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU,

ložísk. Zloženie: kovový podklad (oceľový alebo bronzový), medená vrstvička na oceľovom podklade, vrstva spekaného bronzu, výstelka - klzná vrstva (na báze polyacetálu alebo PTFE s olovom alebo sklennými vláknami). Použitie: na zachytenie axiálnych síl, v poľnohospodárskych, železničných alebo manipulačných strojoch, čerpadlách, kompresoroch atď.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA XVI STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU.

8400000000 80 JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI.

8483000000 80 Prevodové hriadele (vrátane vačkových hriadeľov a kľukových hriadeľov) a kľuky; ložiskové puzdrá a klzné ložiská; ozubené súkolesie a ozubené prevody; pohybové skrutky s guľkovou alebo valčekovou maticou; prevodovky, prevodové skrine a ostatné meniče rýchlosti, vrátane meničov krútiaceho momentu; zotrvačníky a remenice, vrátane kladníc na kladkostroje; spojky a hriadeľové spojky (vrátane kardanových kĺbov).

8483300000 80 Ložiskové puzdrá, bez guľkových alebo valčekových ložísk; klzné ložiská.
8483308000 80 Klzné ložiská.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, znenie položky 8483 a podpoložiek 8483 30 a 8483 30 80.
Značka ZIN:
SK47/06/5219/3.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-03.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava Oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava 26 Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook
  • Pin it