vonkajšie použitie, v kvapalnej forme, s účinkami predovšetkým podporujúcimi chuť do jedla, trávenie a vyprázdňovanie čriev. Kvapalina je tmavohnedej farby a má typickú alkoholovo-bylinnú vôňu. Dodáva sa v v sklenenej fľaši o objeme 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml alebo 1000 ml. Zloženie je uvedené na písomnej informácii pre používateľa.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

2200000000 80 NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT.

2208000000 80 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom menej ako 80|%|vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje.

2208900000 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, položka harmonizovaného systému s číselným označením 2208, podpoložka harmonizovaného systému s číselným označením 220890, poznámka 1 d) ku kapitole 13, doplnková poznámka 1 ku kapitole 30, všeobecné vysvetlivky HS (ods. 16) k položke 2208.
Značka ZIN:
SK57547/05/5219/291.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2011-11-29.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava Oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava 26 Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook