farby, s prísadou proti spekaniu, z lokality Arťomsk - Ukrajina, ktorá sa používa ako posypový materiál k zimnej údržbe cestných komunikácií.

Kód nomenklatúry:

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY.

2500000000 80 SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT.

2501000000 80 Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie sypkosti; morská voda.

2501009900 80 Ostatné.

 

Odôvodnenie zatriedenia:
Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 pre interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámka 1 ku kapitole 25, znenie položky 2501 a znenie podpoložiek 2501 00 a 2501 00 99.
Značka ZIN:
SK84154/05/5219/336.
vydávajúca krajina:
Slovensko.
Dátum začiatku platnosti:
.
Dátum skončenia platnosti:
2012-01-03.
Jazyk:
slovencina.
Miesto vydania:
Bratislava.
Meno a adresa:
Colný úrad Bratislava oddelenie colných taríf Miletičova 42 824 59 Bratislava Slovenská republika.

národné kľúčové slová:

 

  • Google+
  • Twitter
  • Facebook