tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

3200000000 80 TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY.

TRIEDA VI VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU.

 • 3201000000 80 : Trieslovinové výťažky rastlinného pôvodu; taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
 • 3202000000 80 : Syntetické organické trieslovinové látky; anorganické trieslovinové látky; trieslovinové prípravky, tiež obsahujúce prírodné trieslovinové látky; enzymatické prípravky na predčinenie
 • 3203000000 80 : Farbivá rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane farbiacich výťažkov, ale okrem živočíšnej černe), tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou|3|k tejto kapitole na základe farbiva rastlinného alebo živočíšneho pôvodu
 • 3204000000 80 : Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou|3|k tejto kapitole na základe syntetických organických farbív; syntetické organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované
 • 3205000000 80 : Farebné laky; prípravky špecifikované poznámkou|3|k tejto kapitole na základe farebných lakov
 • 3206000000 80 : Ostatné farbivá; prípravky špecifikované poznámkou|3|k tejto kapitole, iné ako položiek|3203, 3204|alebo 3205; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry, tiež chemicky definované
 • 3207000000 80 : Pripravené pigmenty, pripravené kalivá a pripravené farby, sklotvorné emaily (smalty) a glazúry, engoby, tekuté listre a podobné prípravky používané v keramickom priemysle, smaltovniach alebo sklárňach; sklenené frity a ostatné sklo vo forme prášku, granúl alebo šupiniek
 • 3208000000 80 : Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené v nevodnom prostredí; roztoky definované poznámkou|4|k tejto kapitole
 • 3209000000 80 : Náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov) na základe syntetických polymérov alebo chemicky modifikovaných prírodných polymérov, rozptýlené alebo rozpustené vo vodnom prostredí
 • 3210000000 80 : Ostatné náterové farby a laky (vrátane emailov a jemných lakov a temperových farieb); pripravené vodné pigmenty druhov používaných na konečnú úpravu kože
 • 3211000000 80: Pripravené vysušovadlá
 • 3212000000 80 : Pigmenty (vrátane kovových práškov a šupiniek) rozptýlené v nevodnom prostredí, v tekutej alebo pastovitej forme, používané na výrobu náterových farieb (vrátane emailov); razbové fólie; farby a ostatné farbivá vo formách alebo baleniach na predaj v malom
 • 3213000000 80 : Farby na umeleckú maľbu, školské farby, plagátové farby, tónovacie farby, farby na zábavné účely a podobné farby, v tabletách, tubách, téglikoch, fľaštičkách, miskách alebo v podobných formách alebo baleniach
 • 3214000000 80 : Sklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely; maliarske tmely; nežiaruvzdorné prípravky na povrchovú úpravu fasád, vnútorných stien, podláh, stropov alebo podobné prípravky
 • 3215000000 80 : Tlačiarenská farba, atramenty na písanie a rysovanie a ostatné atramenty (tuše), tiež koncentrované alebo tuhé