tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

7100000000 80 PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI, A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE.

TRIEDA XIV PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE.

 • 7101000000 10: I. PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY A DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY
 • 7101000000 80 : Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; perly, prírodné alebo umelo pestované, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy
 • 7102000000 80 : Diamanty, tiež opracované, ale nemontované ani nezasadené
 • 7103000000 80 : Drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; netriedené drahokamy (iné ako diamanty) a polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy
 • 7104000000 80 : Umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; netriedené umelé alebo rekonštituované drahokamy alebo polodrahokamy, dočasne navlečené na niť na uľahčenie prepravy
 • 7105000000 80 : Drvina a prach z prírodných alebo umelých drahokamov alebo polodrahokamov
 • 7106000000 10: II. DRAHÉ KOVY A KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI
 • 7106000000 80 : Striebro (vrátane striebra plátovaného zlatom alebo platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu
 • 7107000000 80 : Základné kovy plátované striebrom, ale nespracované viac ako na polotovar
 • 7108000000 80 : Zlato (vrátane zlata plátovaného platinou), netepané alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu
 • 7109000000 80: Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar
 • 7110000000 80 : Platina, netepaná alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prachu
 • 7111000000 80: Základné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar
 • 7112000000 80 : Odpad a zvyšky drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi; ostatný odpad a zvyšky obsahujúce drahé kovy alebo zlúčeniny drahých kovov, druhov používaných hlavne na rekuperáciu drahých kovov
 • 7113000000 10: III. ŠPERKY, ZLATNÍCKY A STRIEBORNÍCKY TOVAR A OSTATNÉ PREDMETY
 • 7113000000 80 : Klenotnícke predmety a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
 • 7114000000 80 : Zlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
 • 7115000000 80 : Ostatné predmety z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
 • 7116000000 80 : Predmety z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)
 • 7117000000 80 : Bižutéria
 • 7118000000 80 : Mince