tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

5200000000 80 BAVLNA.

TRIEDA XI TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY.

 • 5201000000 80 : Bavlna, nemykaná ani nečesaná
 • 5202000000 80 : Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)
 • 5203000000 80 : Bavlna, mykaná alebo česaná
 • 5204000000 80 : Bavlnená šijacia niť, tiež upravená na predaj v malom
 • 5205000000 80 : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca 85|% hmotnosti alebo viac bavlny, neupravená na predaj v malom
 • 5206000000 80 : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť), obsahujúca menej ako 85|% hmotnosti bavlny, neupravená na predaj v malom
 • 5207000000 80 : Bavlnená priadza (iná ako šijacia niť) upravená na predaj v malom
 • 5208000000 80 : Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85|% hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou najviac 200|g/m$2
 • 5209000000 80 : Bavlnené tkaniny, obsahujúce 85|% hmotnosti alebo viac bavlny, s plošnou hmotnosťou viac ako 200|g/m$2
 • 5210000000 80 : Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85|% hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou najviac 200|g/m$2
 • 5211000000 80 : Bavlnené tkaniny, obsahujúce menej ako 85|% hmotnosti bavlny, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami, s plošnou hmotnosťou viac ako 200|g/m$2
 • 5212000000 80 : Ostatné bavlnené tkaniny