tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

3100000000 80 HNOJIVÁ.

TRIEDA VI VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU.

  • 3101000000 80 : Živočíšne alebo rastlinné hnojivá, tiež navzájom zmiešané alebo chemicky upravené; hnojivá získané zmiešaním alebo chemickou úpravou živočíšnych alebo rastlinných produktov
  • 3102000000 80 : Minerálne alebo chemické hnojivá dusíkaté
  • 3103000000 80 : Minerálne alebo chemické hnojivá fosforečné
  • 3104000000 80 : Minerálne alebo chemické hnojivá draselné
  • 3105000000 80 : Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10|kg