tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

9100000000 80 HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI.

TRIEDA XVIII NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.

 • 9101000000 80 : Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, s puzdrom z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom
 • 9102000000 80 : Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, iné ako položky|9101
 • 9103000000 80 : Hodiny s hodinkovým strojčekom, iné ako hodiny položky 9104
 • 9104000000 80 : Hodiny do prístrojových panelov a podobné typy hodín do vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
 • 9105000000 80 : Ostatné hodiny
 • 9106000000 80 : Prístroje zaznamenávajúce denný čas a prístroje na meranie, zaznamenávanie alebo iné zobrazovanie časového intervalu, s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom (napríklad kontrolné registračné hodiny, záznamové hodiny)
 • 9107000000 80 : Časové spínače, s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom
 • 9108000000 80 : Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované
 • 9109000000 80 : Hodinové strojčeky, úplné a zmontované
 • 9110000000 80 : Úplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, zmontované; nedohotovené hodinkové alebo hodinové strojčeky
 • 9111000000 80 : Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti
 • 9112000000 80 : Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti
 • 9113000000 80 : Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodinkové náramky a ich časti a súčasti
 • 9114000000 80 : Ostatné časti a súčasti hodín alebo hodiniek