tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

6900000000 80 KERAMICKÉ VÝROBKY.

TRIEDA XIII PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR.

 • 6901000000 10: I. TOVAR Z KREMIČITÝCH INFUZÓRIOVÝCH HLINIEK ALEBO PODOBNÝCH KREMIČITÝCH HLINIEK A ŽIARUVZDORNÝ TOVAR
 • 6901000000 80: Tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a ostatný keramický tovar z kremičitých infuzóriových hliniek (napríklad kremeliny, tripolitu alebo diatomitu) alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6902000000 80 : Žiaruvzdorné tehly, kvádre, dlaždice, obkladačky a podobné žiaruvzdorné keramické stavebniny, iné ako výrobky z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6903000000 80 : Ostatný žiaruvzdorný keramický tovar (napríklad retorty, taviace tégliky, mufle, dýzy, zátky, podpery, skúšobné tégliky, rúry, rúrky, puzdrá a tyče), iný ako tovar z kremičitých infuzóriových hliniek alebo podobných kremičitých hliniek
 • 6904000000 10: II. OSTATNÉ KERAMICKÉ VÝROBKY
 • 6904000000 80 : Keramické tehly, podlahové tvárnice, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky
 • 6905000000 80 : Krytinové škridly, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika
 • 6906000000 80 : Keramické rúry a rúrky, žliabky, odkvapové žľaby a potrubná armatúra
 • 6907000000 80 : Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke
 • 6908000000 80 : Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke
 • 6909000000 80 : Keramický tovar na laboratórne, chemické alebo ostatné technické účely; keramické žľaby, kade a podobné nádrže druhov používaných v poľnohospodárstve; keramické hrnce, džbány a podobné výrobky druhov používaných na prepravu alebo balenie tovaru
 • 6910000000 80 : Keramické výlevky, umývadlá, bidety, podstavce pod umývadlá, kúpacie vane, záchodové misy, splachovacie nádrže, záchodové mušle a podobné sanitárne príslušenstvo
 • 6911000000 80 : Stolový riad, kuchynský riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, z porcelánu alebo jemného porcelánu
 • 6912000000 80 : Keramický stolový riad, kuchynský riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety, iné ako z porcelánu alebo jemného porcelánu
 • 6913000000 80 : Sošky a ostatné ozdobné keramické predmety
 • 6914000000 80 : Ostatné keramické predmety