tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

4900000000 80 TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY.

TRIEDA X VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH.

 • 4901000000 80 : Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačoviny, tiež v jednotlivých listoch
 • 4902000000 80 : Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál
 • 4903000000 80 : Detské obrázkové knihy, predlohy na kreslenie alebo maľovanie
 • 4904000000 80 : Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
 • 4905000000 80 : Mapy a hydrografické alebo podobné mapy všetkých druhov, vrátane atlasov, nástenných máp, topografických plánov a glóbusov, tlačené
 • 4906000000 80: Plány a výkresy na stavebné, strojnícke, priemyselné, obchodné, topografické alebo podobné účely, ktorých originály boli nakreslené ručne; ručne písané texty; fotografické reprodukcie na citlivom papieri a uhľové kópie plánov, výkresov a textov uvedených v tejto položke
 • 4907000000 80 : Nepoužité poštové, kolkové alebo podobné známky, ktoré majú alebo majú mať nominálnu hodnotu v krajine určenia; aršíky známok; bankovky; šekové tlačivá; akcie, obligácie a podobné cenné papiere
 • 4908000000 80 : Obtlačky (decalcomanias)
 • 4909000000 80 : Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, tiež s obálkami alebo ozdobami
 • 4910000000 80 : Kalendáre akéhokoľvek druhu, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov
 • 4911000000 80 : Ostatné tlačoviny, vrátane tlačených obrazov a fotografií