tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

8800000000 80 LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI.

TRIEDA XVII VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA.

  • 8801000000 80 : Balóny a vzducholode; vetrone, závesné klzáky a ostatné bezmotorové prostriedky na lietanie (letúne)
  • 8802000000 80 : Ostatné letúne (napríklad vrtuľníky, lietadlá); kozmické lode (vrátane družíc) a suborbitálne a kozmické nosiče
  • 8803000000 80 : Časti a súčasti výrobkov položky|8801|alebo 8802
  • 8804000000 80: Padáky (vrátane riaditeľných padákov a paraglidingov) a rotujúce padáky; ich časti, súčasti a príslušenstvo
  • 8805000000 80 : Letecké katapulty; palubné lapače alebo podobné prístroje a zariadenia; pozemné prístroje na letecký výcvik; ich časti a súčasti