tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

7400000000 80 MEĎ A PREDMETY Z NEJ.

TRIEDA XV ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV.

 • 7401000000 80: Medený kamienok (lech); cementová meď (zrážaná meď)
 • 7402000000 80: Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu
 • 7403000000 80 : Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)
 • 7404000000 80 : Medený odpad a medený šrot
 • 7405000000 80 : Predzliatiny medi
 • 7406000000 80 : Medený prášok a medené šupiny (vločky)
 • 7407000000 80 : Medené tyče, prúty a profily
 • 7408000000 80 : Medené drôty
 • 7409000000 80 : Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15|mm
 • 7410000000 80 : Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,15|mm
 • 7411000000 80 : Medené rúry a rúrky
 • 7412000000 80 : Medené príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
 • 7413000000 80 : Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované
 • 7415000000 80 : Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky|8305) a podobné predmety, z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné predmety, z medi
 • 7418000000 80 : Predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, z medi; drôtenky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety, z medi; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z medi
 • 7419000000 80 : Ostatné predmety z medi