tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

1400000000 80 RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ.

TRIEDA II RASTLINNÉ VROBKY.

  • 1401000000 80 : Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie (napríklad bambus, ratan, trstina, tŕstie, vŕbové prútie, rafia, čistená, bielená alebo farbená obilná slama, a lipová kôra)
  • 1404000000 80 : Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté