tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

7500000000 80 NIKEL A PREDMETY Z NEHO.

TRIEDA XV ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV.