tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

1200000000 80 OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY.

TRIEDA II RASTLINNÉ VROBKY.

 • 1201000000 80 : Sójové bôby, tiež drvené
 • 1202000000 80 : Arašidové oriešky, nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené
 • 1203000000 80: Kopra
 • 1204000000 80 : Ľanové semená, tiež drvené
 • 1205000000 80 : Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
 • 1206000000 80 : Slnečnicové semená, tiež drvené
 • 1207000000 80 : Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody, tiež drvené
 • 1208000000 80 : Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien
 • 1209000000 80 : Semená, plody a výtrusy, druhov používaných na siatie
 • 1210000000 80 : Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín
 • 1211000000 80 : Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku
 • 1212000000 80 : Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a ostatné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných hlavne na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
 • 1213000000 80 : Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet
 • 1214000000 80 : Kvaka, kŕmna repa, kŕmne korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, vičenec (hedysárum), kŕmny kel, vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet