tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

4600000000 80 VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA.

TRIEDA IX DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA.

  • 4601000000 80 : Pletence a podobné výrobky z pletacích materiálov, tiež spojené do prúžkov; pletacie materiály, pletence a podobné výrobky z pletacích materiálov, navzájom zväzované v rovnobežných prameňoch alebo navzájom pretkané, vo forme listov, tiež v konečnej úprave (napríklad rohože, rohožky, košiny)
  • 4602000000 80 : Košikársky tovar, výrobky z prútia a ostatné výrobky, vyrobené priamo do tvaru z pletacích materiálov alebo celkom dohotovené z tovaru položky|4601; výrobky z lufy