tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

6600000000 80 DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI.

TRIEDA XII OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV.

  • 6601000000 80 : Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných dáždnikov a slnečníkov a podobných dáždnikov a slnečníkov)
  • 6602000000 80 : Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky
  • 6603000000 80 : Časti, ozdoby a príslušenstvo výrobkov položky|6601|alebo 6602