tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

4800000000 80 PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIERENSKÝCH VLÁKNIN, PAPIERA ALEBO LEPENKY.

TRIEDA X VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH.

 • 4801000000 80: Novinový papier, v kotúčoch alebo listoch
 • 4802000000 80 : Nenatieraný papier a lepenka, druhov používaných na písanie, tlač alebo na ostatné grafické účely, a neperforované dierne štítky a dierne pásky, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iný ako papier položky|4801|alebo 4803; ručný papier a lepenka
 • 4803000000 80 : Základný toaletný alebo tissue papier používaný na výrobu toaletného papiera alebo jemných odličovacích obrúskov, uterákov alebo servítok a podobný papier druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, tiež krepované, plisované, razené, perforované, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo listoch
 • 4804000000 80 : Nenatieraný kraft papier a kraft lepenka, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier a lepenka položky|4802|alebo 4803
 • 4805000000 80 : Ostatný nenatieraný papier a lepenka, v kotúčoch alebo listoch, ďalej nespracované alebo spracované postupmi špecifikovanými v poznámke|3|k tejto kapitole
 • 4806000000 80 : Rastlinný pergamen, nepremastiteľný papier, pauzovací papier a pergamín a ostatné hladené priehľadné alebo priesvitné papiere, v kotúčoch alebo listoch
 • 4807000000 80 : Kompozitný papier a lepenka (vyrobené zlepením plochých vrstiev papiera alebo lepenky so spojivom), na povrchu nenatierané ani neimpregnované, tiež vnútri zosilnené, v kotúčoch alebo listoch
 • 4808000000 80 : Papier a lepenka, vlnité (tiež s nalepenými plochými listami na povrchu), krepované, plisované, razené alebo perforované, v kotúčoch alebo listoch, iné ako papier druhov opísaných v položke|4803
 • 4809000000 80 : Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (vrátane natieraného alebo impregnovaného papiera na rozmnožovacie blany alebo ofsetové matrice), tiež potlačené, v kotúčoch alebo listoch
 • 4810000000 80 : Papier a lepenka, natierané na jednej alebo oboch stranách kaolínom alebo ostatnými anorganickými látkami, tiež so spojivom, bez akéhokoľvek ďalšieho náteru, tiež na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru
 • 4811000000 80 : Papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, potiahnuté, impregnované, pokryté, na povrchu farbené, na povrchu zdobené alebo potlačené, v kotúčoch alebo pravouhlých (vrátane štvorcových) listoch, akéhokoľvek rozmeru, iné ako tovar druhov opísaných v položke|4803, 4809|alebo 4810
 • 4812000000 80: Filtračné bloky, tabule a dosky, z papieroviny
 • 4813000000 80 : Cigaretový papier, tiež rezaný na určitý rozmer alebo v tvare zložiek alebo dutiniek
 • 4814000000 80 : Tapetový papier a podobné krycie materiály na steny; okenný transparentný papier
 • 4816000000 80 : Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako papier položky|4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež predkladané v škatuliach
 • 4817000000 80 : Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky, z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z|papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu
 • 4818000000 80 : Toaletný papier a podobný papier, buničitá vata alebo pásy splstených buničinových vlákien, druhov používaných v domácnosti alebo na hygienické účely, v kotúčoch so šírkou nepresahujúcou 36|cm, alebo narezané na určité rozmery alebo do tvaru; vreckovky, čistiace obrúsky, uteráky, obrusy, obrúsky, prestieradlá a podobné výrobky používané v domácnosti, na hygienické alebo nemocničné účely, odevy a odevné doplnky, z|papieroviny, papiera, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien
 • 4819000000 80 : Škatule, debny, vrecia, vrecká a ostatné obaly, z papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien; škatuľové zaraďovače, listové zásobníky, a podobné výrobky, z papiera alebo lepenky, druhov používaných v kanceláriách, obchodoch alebo podobne
 • 4820000000 80 : Registre, účtovné knihy, poznámkové bloky, objednávkové bloky, potvrdenkové bloky, bloky listových papierov, memorandové zápisníky, diáre a podobné výrobky, zošity, bloky pijavých papierov, rýchloviazače (s voľnými listami alebo ostatné), dosky, spisové mapy, obchodné tlačivá, sady papierov poprekladané uhľovými papiermi a ostatné papiernické výrobky, z papiera alebo lepenky; albumy na vzorky alebo na zbierky a obaly na knihy, z papiera alebo lepenky
 • 4821000000 80 : Papierové alebo lepenkové štítky alebo nálepky všetkých druhov, tiež potlačené
 • 4822000000 80 : Dutinky, cievky, potáče a podobné podporné telesá, z papieroviny, papiera alebo lepenky (tiež perforované alebo vytvrdzované)
 • 4823000000 80 : Ostatný papier, lepenka, buničitá vata a pásy splstených buničinových vlákien, narezané na určité rozmery alebo do tvaru; ostatné výrobky z papieroviny, papiera, lepenky, buničitej vaty alebo pásov splstených buničinových vlákien