tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

6000000000 80 PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE.

TRIEDA XI TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY.

  • 6001000000 80 : Vlasové textílie, vrátane textílií s "dlhým vlasom" a slučkových textílií, pletené alebo háčkované
  • 6002000000 80 : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30|cm, obsahujúce 5|% hmotnosti alebo viac elastomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky|6001
  • 6003000000 80 : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou nepresahujúcou 30|cm, iné ako textílie položky|6001|alebo 6002
  • 6004000000 80 : Pletené alebo háčkované textílie so šírkou presahujúcou 30|cm, obsahujúce 5|% hmotnosti alebo viac elestomernej priadze alebo kaučukovej nite, iné ako textílie položky|6001
  • 6005000000 80 : Textílie z osnovných pletenín (vrátane textílií vyrobených na galónových pletacích strojoch), iné ako textílie položiek|6001|až6004
  • 6006000000 80 : Ostatné pletené alebo háčkované textílie