tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

5400000000 80 CHEMICKÉ VLÁKNA; PÁSIKY A PODOBNÉ TVARY Z CHEMICKÝCH TEXTILNÝCH MATERIÁLOV.

TRIEDA XI TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY.

  • 5401000000 80 : Šijacia niť z chemických vlákien, tiež upravená na predaj v malom
  • 5402000000 80 : Priadza zo syntetických vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane syntetického monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67|decitexov
  • 5403000000 80 : Priadza z umelých vlákien (iná ako šijacia niť), neupravená na predaj v malom, vrátane umelého monofilu s dĺžkovou hmotnosťou menej ako 67|decitexov
  • 5404000000 80 : Syntetický monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67|decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1|mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), zo syntetických textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5|mm
  • 5405000000 80 : Umelý monofil s dĺžkovou hmotnosťou 67|decitexov alebo viac, ktorého žiadny rozmer v priereze nepresahuje 1|mm; pásik a podobné tvary (napríklad umelá slama), z umelých textilných materiálov, so zdanlivou šírkou nepresahujúcou 5|mm
  • 5406000000 80 : Priadza z|chemických vlákien (iná ako šijacia niť), upravená na predaj v|malom
  • 5407000000 80 : Tkaniny z priadze zo syntetických vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky|5404
  • 5408000000 80 : Tkaniny z priadze z umelých vlákien, vrátane tkanín vyrobených z materiálov položky|5405