tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

6500000000 80 POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI.

TRIEDA XII OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV.

  • 6501000000 80: Klobúkové šišiaky alebo formy, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja; šišiakové ploché kotúče (plateaux) a tzv. manchons (valcovitého tvaru, tiež rozrezané na výšku), z plsti
  • 6502000000 80 : Klobúkové šišiaky alebo formy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, nesformované do tvaru hlavy, bez vytvoreného okraja, nepodšívané ani nezdobené
  • 6504000000 80 : Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, splietané alebo zhotovené spojením pásov z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené
  • 6505000000 80 : Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipky, plsti alebo ostatnej textílie, v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akéhokoľvek materiálu, tiež podšívané alebo zdobené
  • 6506000000 80 : Ostatné pokrývky hlavy, tiež podšívané alebo zdobené
  • 6507000000 80 : Potné vložky, podšívky, povlaky, klobúkové podložky, klobúkové kostry, štítky (šilty) a podbradné remienky, na pokrývky hlavy