tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

5900000000 80 IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE.

TRIEDA XI TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY.

 • 5901000000 80 : Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky
 • 5902000000 80 : Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien
 • 5903000000 80 : Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky|5902
 • 5904000000 80 : Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež rezané do tvaru
 • 5905000000 80 : Textilné tapety
 • 5906000000 80 : Pogumované textílie, iné ako textílie položky|5902
 • 5907000000 80 : Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie
 • 5908000000 80 : Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované
 • 5909000000 80 : Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež s obložením, armatúrou alebo príslušenstvom z ostatných materiálov
 • 5910000000 80 : Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene, z textilného materiálu, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, alebo zosilnené kovom alebo ostatným materiálom
 • 5911000000 80 : Textilné výrobky a tovar, na technické účely, špecifikované v poznámke|7|k tejto kapitole