tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

1900000000 80 PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY.

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

  • 1901000000 80 : Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40|% hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek|0401|až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5|% hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 1902000000 80 : Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený
  • 1903000000 80 : Tapioka a jej náhradky pripravené zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek alebo v podobných formách
  • 1904000000 80 : Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných výrobkov (napríklad kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrná (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 1905000000 80 : Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky