tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

2100000000 80 RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY.

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

  • 2101000000 80 : Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich
  • 2102000000 80 : Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky|3002); pripravené prášky do pečiva
  • 2103000000 80 : Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčicová múka a krupica a pripravená horčica
  • 2104000000 80 : Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky
  • 2105000000 80 : Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao
  • 2106000000 80 : Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté