tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

9600000000 80 RÔZNE VÝROBKY.

TRIEDA XX RÔZNE VÝROBKY.

 • 9601000000 80 : Opracovaná slonovina, kosť, korytnačina, rohovina, parohy, koraly, perleť a ostatné živočíšne rezbárske materiály, a výrobky z týchto materiálov (vrátane výrobkov získaných tvarovaním)
 • 9602000000 80 : Opracované rastlinné alebo nerastné rezbárske materiály a výrobky z týchto materiálov; výrobky tvarované alebo vyrezávané z vosku, stearínu, prírodného kaučuku alebo prírodných živíc alebo modelovacích pást, a ostatné tvarované alebo vyrezávané výrobky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; opracovaná netvrdená želatína (okrem želatíny položky|3503) a výrobky z netvrdenej želatíny
 • 9603000000 80 : Metly, zmetáky, kefy, kefky, štetky a štetce (vrátane tých, ktoré tvoria časti strojov, prístrojov alebo vozidiel), ručné mechanické metly bez motora, mopy a oprašovače z peria; pripravené zväzky na výrobu metiel alebo kief a štetcov; maliarske vankúšiky a valčeky; stierky (iné ako valčekové stierky)
 • 9604000000 80 : Ručné sitá a ručné riečice
 • 9605000000 80 : Cestovné súpravy na osobnú toaletu, šitie alebo čistenie obuvi alebo odevov
 • 9606000000 80 : Gombíky, stláčacie gombíky a patentné gombíky, formy na gombíky a ostatné časti týchto výrobkov; gombíkové polotovary
 • 9607000000 80 : Zipsy a ich časti
 • 9608000000 80 : Guľôčkové perá; popisovače, značkovače a zvýrazňovače s plsteným hrotom a ostatnými pórovitými hrotmi; plniace perá, rysovacie perá a ostatné perá; rydlá na rozmnožovače; patentné ceruzky; násadky na perá, rúčky na ceruzky a podobné výrobky; časti (vrátane ochranných uzáverov a príchytiek) týchto výrobkov, iné ako výrobky položky|9609
 • 9609000000 80 : Ceruzky (iné ako ceruzky položky|9608), pastelky, tuhy, pastely, kresliace uhle, písacie alebo kresliace kriedy a krajčírske kriedy
 • 9610000000 80 : Bridlicové tabuľky a tabule, na písanie alebo na kreslenie, tiež zarámované
 • 9611000000 80 : Dátovacie, pečatiace alebo číslovacie razidlá a podobné výrobky (vrátane strojčekov na tlač alebo na vytláčanie štítkov), ručné; ručné sádzadlá a malé ručné tlačiarenské súpravy obsahujúce takéto sádzadlá
 • 9612000000 80 : Pásky do písacích strojov alebo podobné pásky, napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na cievkach alebo v kazetách; pečiatkovacie vankúšiky, tiež napustené, tiež v škatuľkách
 • 9613000000 80 : Zapaľovače cigariet a ostatné zapaľovače, tiež mechanické alebo elektrické, a ich časti iné ako kamienky a knôty
 • 9614000000 80 : Fajky (vrátane fajkových hláv), cigarové alebo cigaretové špičky a ich časti
 • 9615000000 80 : Hrebene na česanie, hrebene do vlasov a podobné výrobky; vlásenky, sponky do vlasov, natáčky, pripínadlá a podobné výrobky, iné ako výrobky položky|8516, a ich časti
 • 9616000000 80 : Rozprašovače voňaviek a podobné toaletné rozprašovače, ich rozprašovacie zariadenia a hlavy; labutienky a pudrovadlá na nanášanie kozmetických alebo toaletných prípravkov
 • 9617000000 80 : Termosky a ostatné izolačné nádoby, kompletné s puzdrom; ich časti iné ako sklenené vložky
 • 9618000000 80 : Krajčírske panny a ostatné figuríny; automaty a ostatné oživené scény do výkladných skríň
 • 9619000000 80 : Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu