tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

1600000000 80 PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV.

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

  • 1601000000 80 : Párky, salámy a podobné výrobky, z mäsa, mäsových drobov alebo krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov
  • 1602000000 80 : Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv
  • 1603000000 80 : Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
  • 1604000000 80 : Pripravené alebo konzervované ryby; kaviár a náhradky kaviáru z rybacích ikier
  • 1605000000 80 : Kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce, pripravené alebo konzervované