tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

8200000000 80 NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU.

TRIEDA XV ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV.

 • 8201000000 80 : Ručné nástroje: rýle, lopaty, čakany, škrabky, motyky, vidly a hrable; sekery, lesné sekáče a podobné nástroje na sekanie; záhradnícke nožnice a prerezávače stromov všetkých druhov; kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
 • 8202000000 80 : Ručné píly; pílové listy všetkých druhov (vrátane prerezávacích, drážkovacích alebo neozubených pílových listov)
 • 8203000000 80 : Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), štípacie kliešte, pinzety, nožnice na plech, rezače rúr, svorníkov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
 • 8204000000 80 : Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane dynamometrických kľúčov, iné ako vratidlá na závitníky); výmenné kľúčové nástrčné hlavice, tiež s rukoväťou
 • 8205000000 80 : Ručné nástroje (vrátane sklenárskych diamantov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté; spájkovacie lampy; zveráky, úpinky a podobné nástroje, iné ako príslušenstvo, časti a súčasti obrábacích strojov; nákovy; prenosné vyhne; ručne alebo pedálmi ovládané brúsne kotúče s rámovou konštrukciou (kostrou)
 • 8206000000 80 : Dva alebo niekoľko nástrojov položiek|8202|až 8205, v súpravách na predaj v malom
 • 8207000000 80 : Vymeniteľné nástroje na ručné náradie, tiež mechanicky poháňané alebo na obrábacie stroje (napríklad na lisovanie, razenie, dierovanie, rezanie vonkajších a vnútorných závitov, vŕtanie, vyvŕtavanie, preťahovanie, frézovanie, sústruženie alebo upevňovanie skrutiek), vrátane zápustiek na ťahanie alebo pretláčanie kovov, a nástroje na vŕtanie skál alebo zemnú sondáž
 • 8208000000 80 : Nože a rezacie čepele, na stroje alebo mechanické zariadenia
 • 8209000000 80 : Doštičky, tyčinky, hroty a podobné časti nástrojov, nemontované, z cermetov
 • 8210000000 80 : Ručne poháňané mechanické zariadenia, s hmotnosťou 10|kg alebo menšou, používané na pripravovanie, upravovanie alebo podávanie jedál alebo nápojov
 • 8211000000 80 : Nože s hladkou alebo zúbkovanou rezacou čepeľou (vrátane štepárskych nožov), iné ako nože položky|8208, a ich čepele
 • 8212000000 80 : Britvy, holiace strojčeky a holiace žiletky (vrátane polotovarov žiletiek v pásoch)
 • 8213000000 80 : Nožnice, krajčírske nožnice a podobné nožnice, a ich čepele
 • 8214000000 80 : Ostatné nožiarske predmety (napríklad strihače vlasov a srsti, mäsiarske alebo kuchynské sekáče, kolískové nože na jemné alebo hrubé krájanie, nože na papier); súpravy a nástroje (pomôcky) na manikúru alebo pedikúru (vrátane pilníčkov na nechty)
 • 8215000000 80 : Lyžice, vidličky, zberačky, naberačky, cukrárske lyžice, nože na ryby, nože na maslo, klieštiky na cukor a podobný kuchynský alebo jedálenský tovar