tarifná nomenklatúra [Slovenčina]:

4700000000 80 VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA.

TRIEDA X VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH.

  • 4701000000 80 : Drevovina
  • 4702000000 80: Chemická drevná buničina, druhov na rozpúšťanie
  • 4703000000 80 : Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako druhov na rozpúšťanie
  • 4704000000 80 : Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako druhov na rozpúšťanie
  • 4705000000 80 : Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu
  • 4706000000 80 : Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výmetu) papiera alebo lepenky alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov
  • 4707000000 80 : Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka